Bustiere Medicale - producator unic in Romania Companie certificata ISO 9001:2015

Politica de securitate a datelor GDPR

1. Introducere

TEX ACCES MCV, cu sediul social în Bragadiru, str. Mărăcineni nr. 22D, cu Cod Unic de Înregistrare (CUI) RO16649455, iși asumă angajamentul de a proteja datele cu caracter personal ale persoanelor vizate și de a se conforma prevederilor legale și de reglementare aplicabile potrivit Regulamentului General privind Protecția Datelor nr. 679/2016 al U.E., pentru protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Această politică de confidentialitate este adoptată de către conducerea TEX ACCES MCV în relațiile cu părțile interesate pentru derularea relațiilor comerciale și defineste modul în care noi colectăm, stocăm și utilizăm datele personale în momentul în care dvs. accesați și interactionați cu website-urile noastre: www.bustieremedicale.ro, www.maamgarments.com. Politica se aplică tuturor dispozitivelor utilizate pentru accesarea website-urilor menționate mai sus.

Această politică oferă elemente despre ce fel de date cu caracter personal sunt prelucrate, despre temeiul prelucrarii, modul în care sunt utilizate cu caracter personal și către cine sunt distribuite cu caracter personal, durata păstrării datelor și drepturile persoanelor vizate. Vom revizui periodic principiile privind securitatea datelor cu caracter personal și a informațiilor prezentate în continuare, aceste principii conțin angajamentul nostru de a proteja securitate datelor și informațiilor partenerilor noștri, online și offline. Datele colectate vor fi folosite numai în scopurile specificate.

Asigurarea securității datelor dvs. personale este un factor important pentru TEX ACCES MCV de care ținem seama în cadrul în relatiile cu toate părțile interesate. Ne angajăm să fim transparenți și deschiși. Această politică privind securitatea explică modul în care primim date despre dvs. și cum le gestionam din momentul în care o deținem.


2. Ce date cu caracter personal colectează TEX ACCES MCV? Cum obținem informații despre dvs.?

Pentru noi, "date cu caracter personal" înseamnă orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă ("persoana vizată"); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, adresa de email, telefon, adresa fizica, un identificator online.

Oricare dintre date care nu se încadrează în această definiție constituie „date fără caracter personal”.

Compania noastră va procesa următoarele date cu caracter personal: nume, functie, adresa de e-mail, numar de telefon, pe care le deținem despre dumneavoastră, în temeiul relațiilor contractuale sau în baza cerințelor legale aplicabile TEX ACCES MCV procesează datele celor care accesează site-urile www.bustieremedicale.ro, www.maamgarments.com sau prin alte canale de comunicare (telefonic), respectiv persoane fizice - clienți sau potențiali clienți, reprezentanți (spre exemplu: directori, administratori, asociați, imputerniciți, persoane de contact) ai clienților sau potențialilor clienți, furnizori sau parteneri de afaceri, angajați și colaboratori.

Datele cu caracter personal, solicitate în formularul de contact sunt:

 •  nume
 •  adresa de e-mail

Datele cu caracter personal, solicitate pentru crearea unui cont și pentru plasarea comenzii sunt: 

 • numele
 • adresa de e-mail
 • numarul de telefon
 • adresa (domiciliu/reședință) 
 • denumirea societății
 • date bancare prin platforma de plăți online EuPlatesc

Telefon

În momentul în care ne contactați telefonic, înregistrăm numărul de telefon și orice alte informații pe care ni le furnizați în timpul conversației cu noi.

Apelurile telefonice nu se inregistreaza.

Date non-personale stocate pe site și în serviciile Google Analytics și Facebook, în vederea monitorizării traficului și a emiterii de analize asupra performanței website-ului și a comportamentului utilizatorului.

Orice persoana are dreptul de a se opune, fara nici o justificare la prelucrarea datelor personale. Acest drept nu se aplica, insa, pentru prelucrari cu caracter obligatoriu, prevazut prin lege (prelucrari solicitate de serviciile fiscale, de cele financiare, de poliție, justiție sau de către securitate socială). În cazul în care există date despre dvs. care sunt incorecte sau incomplete, vă rugăm să ne informați prin telefon sau e-mail.


3. Cum prelucram datele?

Prelucrăm doar datele necesare pentru a realiza activitățile comerciale specifice domeniului nostru de activitate, pentru a răspunde solicitărilor dumneavoastră.

Nu colectăm în mod normal date personale cu caracter special.

Nu colectăm date personale ale minorilor în relația cu partenerii noștri externi sau interni.


4. Cum obținem datele cu caracter personal despre dvs.?

Orice date care nu se încadrează în definiția de mai sus constituie „date fără caracter personal”.

TEX ACCES MCV procesează datele cu caracter personal ale celor care cumpără produsele noastre, accesează website-urile noastre sau comunică cu noi pe diverse canale de comunicare (email, fax, poșta, intâlniri, participare la expoziții etc.

În cazul personalelor enumerate mai sus, TEX ACCES MCV poate colecta și prelucra urmatoarele tipuri de date cu caracter personal astfel.

 • obținem date cu caracter personal în mod direct de la persoane fizice, în diferite moduri, incluzând urmatoarele modalități: contact direct în cadrul întâlnirilor de afaceri, telefonic, primirea de date pe email/ fax în cadrul relațiilor comerciale, trimiterea de cereri și completarea unor contracte și a altor documente comerciale, completarea unor formulare online, abonarea la newsletter, vizitarea sediului sau trimiterea de CV-uri pentru angajarea pe posturile vacante din cadrul societății.
 • putem obține date cu caracter personal și din urmatoarele surse: cataloage profesionale aplicabile domeniului nostru de activitate, prin participarea la expozitii, conferinte, site-uri profesionale și/sau retele sociale, în cazul în care accesati pagina noastra oficiala de Facebook, LinkedIn, Twitter etc., noi vom colecta informațiile privitoare la contul dumneavoastră. Aceste categorii de informații pot cuprinde numele dumneavoastră, adresa de e-mail, functie, alte informații aditionale despre dvs;

În cazul în care informațiile nu sunt adevărate, inexacte ori sunt incomplete, TEX ACCES MSC SRL își rezervă dreptul de a suspenda sau desființa contul dvs. cu sau fără o notificare prealabilă.


5. Temeiul legitim al prelucrarii datelor cu caracter personal

Ne întemeiem prelucrările de date cu caracter personal pe urmatoarele temeiuri legitime:

 • temei legitim de business: putem prelucra date cu caracter personal pentru a ne îndeplini obligațiile contractuale, precum și în cadrul demersurilor premergătoare încheierii unui contract, sau post vânzare atunci când ne solicitați informații comerciale sau vă funizăm informații de interes conform domeniului nostru de activitate;
 •  prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale care ne revine;
 •  consimtamant: atunci când prelucrarea nu are la bază o obligație legală sau nu decurge din îndeplinirea obligațiilor legate de funizarea produselor și a serviciilor noastre, în realizarea obligațiilor contractuale putem prelucra date cu caracter personal numai pe baza consimtământului persoanei vizate.


6. În ce scop procesăm datele personale?

Prelucrare înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea;

TEX ACCES MCV procesează date cu caracter personal pentru sprijinirea procesului de furnizare a produselor proprii.

Scopul colectării datelor este:

 • crearea utilizatorului care se va autentifica cu adresa de e-mail și parola stabilită de el, pe platforma online a site-ulului: https://clienti.itmm.ro/bustieremedicale.md/;
 • în activități de comunicare și informare despre produse, oferte sau informații financiar contabile solicitate prin intermediul formularului de contact, prin e-mail, telefon sau Whatsapp;
 • executarea operațiunii de facturare prin introducerea clientului în baza de date;
 • emiterea notificarii de plata în dituația în care plata cu cardul a eșuat sau rezintă erori;
 • prelucrarea oricăror alte solicitări primite online, inclusiv formularea de răspunsuri la solicitări;
 • încheierea și executarea de contracte (spre exemplu: pentru încheierea unui contract de vânzare de produse;
 • soluționarea sesizărilor/reclamațiilor
 • activități de recrutare și selecție de candidați calificați, capabili să ocupe posturile vacante din cadrul companiei; 
 • pentru analize interne destinate îmbunătățirii și dezvoltării de produse și servicii;
 • pentru identificarea și prevenirea riscurilor comerciale, prin transmitere de oferte comerciale generale sau personalizate partenerilor;
 • îndeplinirea obligațiilor legale;


7. Către cine și când poate transfera TEX ACCES MCV datele personale?

Atunci când cerințele de reglementare ne impun acest lucru. Ne conformăm cerințelor legale ori de câte ori primim cereri legate de dvs. de la autorități sau în cazul unui proces. Vă vom informa atunci când ni se va cere să oferim datele dvs. personale în acest mod, cu excepția cazului în care acest lucru ni se interzice prin lege. În astfel de cereri, difuzăm datele personale numai dacă suntem convinși, cu bună credință, că legea ne cere să o facem iar solicitările vin din partea instituțiilor statului abilitate în urma unor cereri oficiale și legale. Nimic din această informare nu vizează limitarea mijloacelor legale de apărare sau obiecțiile pe care le-ați putea avea față de solicitarea unui terț de a divulga informațiile dvs.

Atunci când trebuie să onorăm comenzile, transmitem informațiile către companiile de curierat cu care lucrăm în acel moment. 

Atunci când credem că este necesar pentru a împiedica prejudicierea dvs. sau a altor persoane. Vom partaja cu dvs. informații în această manieră numai dacă apreciem în mod rezonabil, cu bună credință, că este necesar pentru protejarea drepturilor, proprietății și securității dvs., ale altor parteneri, ale TEX ACCES MCV.

Companiilor care ne ofera suport în desfășurarea activității noastre (furnizori servicii pentru infrastructura IT, sisteme de comunicații, servicii de arhivare in scop probatoriu etc);

Dacă statutul TEX ACCES MCV sau structura noastră organizațională se modifică (în cazul în care inițiem un proces de restructurare, suntem achiziționați ori intram în insolventa sau declarăm faliment), putem transmite datele dvs. unei societăți succesoare sau afiliate sau altor parteneri conform cerințelor de reglementare aplicabile.

De asemenea, putem sa comunicam date cu caracter personal unor terte părți în scopul îmbunătățirii calității produselor și serviciilor pe care le furnizăm. Acești terți au, la rândul lor, obligații similare cu ale TEX ACCES MCV în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal. 

Dacă există un litigiu cu dvs. sau o parte terță, cu scopul de mediere sau soluționare ori chiar decizie judecătorească.


8. Depturile persoanei vizate

În calitate de persoana vizata, aveti urmatoarele drepturi:

 • dreptul de acces la propriile date și de intervenție asupra lor. În acest caz, suntem obligați să verificăm identitatea înainte de a oferi accesul, pentru a evita risul de fraudă de identitate, furt sau acces neautorizat la date personale.
 • dreptul de a solicita un raport privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale dvs. aflate în posesia TEX ACCES MCV;
 • de a vă retrage consimțământul cu privire la prelucrare, atunci când prelucrarea are la bază consimțământul, fără însă a afecta legalitatea activităților de prelucrare realizate până în momentul respectiv;
 • dreptul la portabilitatea datelor, daca prelucrarea are la bază consimțământul, un contract sau mijloace automate de luare a deciziilor, dreptul de a solicita TEX ACCES MCV să furnizeze datele cu caracter personal obținute direct de la persoana vizată și, daca este posibil, să transmită acele date direct altui operator;
 • dreptul de a solicita TEX ACCES MCV să rectifice oricare date cu caracter personal inexacte sau care nu mai sunt de actualitate;
 • dreptul de a solicita ca datele cu caracter personal sa fie șterse în momentul în care nu mai sunt necesare/ dreptul de a fi uitat;
 • în cazul unui litigiu cu privire la corectitudinea prelucrării datelor cu caracter personal, dreptul de restricționare a prelucrării;
 • dreptul de a obiecta prelucrarea și utilizarea datelor dvs. în scopuri de marketing direct, prin optiunea „dezabonare” care este inclusă în fiecare comunicare de marketing.
 • daca prelucrarea se bazează pe interese legitime, dreptul de a obiecta la prelucrarea datelor cu caracter personal (acolo unde se aplică).

Drepturile de mai sus pot fi exercitate în orice moment.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă încurajăm să ne adresați o solicitare în scris, datată și semnată la urmatoarea adresa: București, Calea Rahovei 266-268, Electromagnetica corp 1, cam. 12 sau în format electronic la: comenzi[@]bustieremedicale.ro pentru vă informa privind măsurile de securitate implementate.

Vă este recunoscut dreptul de a vă adresa Autorității Naționale pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal sau justiției pentru apărarea oricaror drepturi garantate de legislația privind protecția datelor cu caracter personal care v-au fost încălcate.

Autoritatea Naționala de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, la adresa: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru, nr. 28-30, sector 1, București, Romania sau prin e-mail la anspdcp@dataprotection.ro.


9. Perioada de păstrare a datelor cu caracter personal

Vom stoca datele cu caracter personal necesare prestării serviciilor conform obiectului de activitate, pentru a păstra legătura cu persoanele vizate și pentru a ne conforma obligațiilor legale aplicabile.

Vom stoca datele dumneavoastră cu caracter personal doar pe perioada de timp necesară pentru atingerea scopurilor de prelucrare expuse mai sus, cu respectarea în același timp a cerințelor legale în vigoare și a interesului de protejare a drepturilor persoanelor vizate.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă încurajăm să ne adresați o solicitare în scris, datată și semnată la urmatoarea adresa: București, Calea Rahovei 266-268, Electromagnetica corp 1, cam. 12 sau în format electronic la: comenzi[@]bustieremedicale.ro pentru a vă informa privind măsurile de securitate implementate.

TEX ACCES MCV va stabili că are un interes legitim sau o obligație legală de a prelucra în continuare datele dvs. cu caracter personal în alte scopuri, veți fi informați în mod corespunzator în acest sens. Estimăm că activitățile de prelucrare prezentate mai sus vor necesita stocarea datelor cu caracter personal pe urmatoarele perioade:

Scopul prelucrării/ Durata păstrării datelor:

 •  Activități de marketing direct/ până la informare de renunțare la această prelucrare venită de la persoana vizată.
 • Newsletter/ până la dezabonare
 • Navigarea pe site-ul web și utilizarea cookie-urilor/ 3 ani
 • Date personale obținute de la potențiali candidați pentru recutare/ 3 ani sau până la informare de renunțare la această prelucrare venită de la persoana vizată.
 • Comunicare comercială fără a se ajunge la încheierea contractului/ 3 ani sau până la informare de renunțare la această prelucrare venită de la persoana vizata.
 • Date personale conținute in facturi, chitante, avize de expediție, alte documente contabile și financiare / 10 ani, cu începere de la data încheierii exercițiului financiar în cursul căruia au fost intocmit.
 • Date personale specifice relației contractuale / 5 ani dupa încetarea efectelor contractului.

De asemenea, nu păstrăm datele dvs. personale mai mult decât este necesar, astfel că le păstrăm numai o perioadă suficient de lungă pentru a îndeplini scopul în care le-am colectat. De îndată ce nu mai avem nevoie de ele, inițiem acțiuni de distrugere a acestora, cu excepția cazului în care legislația ne impune să le păstrăm o perioadă mai lungă de timp.

Odată ce perioada de prelucrare indicată mai sus expiră iar TEX ACCES MCV nu mai are motive legale sau legitime de a prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, se vor aplica măsuri care vizează ștergerea, anonimizarea, arhivarea, distrugerea în conformitate cu procedurile legale aplicabile și cerințele de protejare a intereselor persoanelor vizate.


10. Ce măsuri de securitate utilizează TEX ACCES MCV pentru protejarea datele dvs. personale?

Ne angajăm să protejăm datele dvs. personale de îndată ce suntem în posesia lor. Implementăm măsuri de securitate organizatorice și tehnice. În ciuda eforturilor noastre, în cazul în care vom identifica o breșă de securitate, vom lua masurile de securitate adecvate, în situația în care drepturile dvs. va sunt incalcate vă vom informa, în așa fel încât să puteți iniția măsuri de protecție adecvate.

Pentru protejarea informațiilor personale despre dvs., TEX ACCES MCV utilizează tehnologii de criptare și pseudonimizare. Chiar dacă utilizăm aceste tehnologii și alte măsuri de securitate pentru a proteja informațiile confidentiale și a oferi securitatea corespunzatoare, nu garantam ca informatia transmisa prin Internet este securizata 100%, sau ca aceste transmisii nu vor fi intârziate, întrerupte, interceptate sau nu vor prezenta erori. Prelucarea și transmiterea de date personale este afectat de riscuri de securitate.

TEX ACCES MCV utilizează procedurile de securitate și garanțiile pe care le consideră adecvate pentru protejarea datelor personale ale partenerilor noștri sau alte persoane care le furnizează companiei. Scopul nostru este de a preveni accesul neautorizat, de a menține acuratețea datelor, de a asigura utilizarea adecvată a datelor și de a proteja împotriva datele împotriva pierderii confidențialității, ștergerii, utilizării greșite sau modificării informațiilor aflate sub controlul TEX ACCES MCV.


11. Ce se întâmplă în cazul în care modificăm prezenta politică privind protecția datelor personale?

S-ar putea să fie nevoie să modificăm această politică. Actualizările vor fi publicate pe site-ul companiei https://clienti.itmm.ro/bustieremedicale.md/;

Dacă modificările sunt substanțiale, vom anunța actualizarea prin canalele de comunicare obișnuite sa se faca astfel de anunțuri.

Continuarea utilizării de către dvs. a serviciilor TEX ACCES MCV după data intrării în vigoare a acestor modificări constituie acceptarea de către dvs. a acestor modificări.

Pentru a vă ușura efortul de examinare, vom publica versiunea și data de intrare în vigoare în partea inferioara a documentului.

Contactează TEX ACCES MCV

Dacă doriți să corectați datele dvs. personale sau alte informații, să modificați modul în care colaborăm și prelucrăm aceste date sau dacă doriți să adresați întrebări despre politicile noastre aplicabile securității prelucrării datelor personale ale dvs., vă rugăm să ne contactați la datele de contact de mai jos:

TEX ACCES MCV SRL

Bucuresti, Calea Rahovei 266-268, Electromagnetica corp 1, cam. 12 sau în format electronic la comenzi[@]bustieremedicale.ro